Route 1
Zola
Village Zola
Ag.Kyriaki
Ag.Kyriaki-Akrogialia tou Kosta
Akrogialia tou Kosta
Vouti Beach
Vouti Beach
Ag.Kyriaki
Fteri Beach
Fteri Beach
Fteri Beach
Fteri Beach
Fteri Beach
Fteri Beach
Fteri Beach
Fteri Beach
Fteri Beach
Fteri Beach
Distance : Katarina Apartments - Zola 15 km
 
- Ag.Kyriaki Beach
- Vouti Beach
- Fteri (from Zola by boat taxi to Fteri Beach)

 
ROUTE: Katarina apartments - Myrtos Beach
Myrtos Beach
Distance : Katarina Apartments - Myrtos Beach  26 km
 
ROUTE: Katarina apartments - Assos

ROUTE: Katarina apartments - Assos

Distance : Katarina Apartments - Assos  33 km
 
ROUTE: Katarina apartments - Antisamos Beach

ROUTE: Katarina apartments - Antisamos Beach

Melissani Cave

Melissani Cave

Melissani Cave

Melissani Cave

Melissani Cave

Melissani Cave

Drogarati Cave

Drogarati Cave

Drogarati Cave

Drogarati Cave

Distance : Katarina Apartments - Antisamos Beach 26 km
 
- Melissani Cave
- Drogarati Cave
- Sami Town

 
ROUTE: Katarina apartments - Petani Beach
Petani Beach
Petani Beach
Petani Beach
Petani Beach
Ag.Eleni
Ag.Eleni
Ag.Eleni
Distance :Katarina Apartments - Petani Beach 27 km
 
- Ag.Eleni Beach
- Ateras Beach
- Platia Ammos Beach

 
ROUTE: Katarina apartments - Gradakia Beach

ROUTE: Katarina apartments - Gradakia Beach

Platis Gialos Beach

Platis Gialos Beach

Platis Gialos Beach

Platis Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Patis Gialos Beach

Patis Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Platis Gialos Beach

Platis Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Platis Gialos Beach

Platis Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Makris Gialos Beach

Gradakia Beach

Gradakia Beach

Gradakia Beach

Gradakia Beach

Gradakia Beach

Gradakia Beach

Gradakia Beach

Gradakia Beach

Gradakia Beach

Gradakia Beach

Distance : Katarina Apartments - Lassi 10 km
-Costa Costa Beach bar
-Makris Gialos
-Platies Gialos Beach
-Gradakia Beach
ROUTE: Katarina apartments - Xi Beach

ROUTE: Katarina apartments - Xi Beach

Xi Beach

Xi Beach

Xi Beach

Xi Beach

Xi  Beach

Xi Beach

Vatsa Beach

Vatsa Beach

Vatsa Beach

Vatsa Beach

Vatsa Beach

Vatsa Beach

Vatsa Beach

Vatsa Beach

Lagkadakia Beach

Lagkadakia Beach

Lagkadakia Beach

Lagkadakia Beach

Lagkadakia Beach

Lagkadakia Beach

Lepeda Beach

Lepeda Beach

Lepeda Beach

Lepeda Beach

Lepeda Beach

Lepeda Beach

Lepeda Beach

Lepeda Beach

Distance : Katarina Apartments - Xi Beach 22km(rout 1)/34km(rout 2)
 
- Vatsa Beach
- Lagkadakia Beach
- Lepeda Beach
FISKARDO

FISKARDO

Fiskardo

Fiskardo

Distance : Katarina Apartments - Fiskardo 52 km
- Dafnoudi Beach
- Emblisi Beach
- Foki Beach